Vedlikehold av varmepumper fra Toshiba

Varmepumper i norske hjem jobber ofte på høy kapasitet. De skal stå for oppvarming av hus og hytte vintersesongen gjennom, men også kjøling på varme sommerdager. For at din varmepumpe skal kunne opprettholde god ytelse og være redningen når vinterkulda melder seg år etter år, kreves derfor vedlikehold og service med jevne mellomrom.

Kontakt oss for mer informasjon om service og vedlikehold av varmepumpe fra Toshiba.

Service på varmepumper i Svelvik og omegn

Med varmepumper som utsettes for påkjenninger store deler av året, vil lang levetid og optimal ytelsesevne avhenge av service og regelmessig vedlikehold. Som regel anbefaler vi at du får utført service på din varmepumpe annet hvert år, i tillegg til å følge retningslinjene for hvordan du selv kan utføre enklere vedlikehold av akkurat din varmepumpe.

Ved service på luft/luft-varmepumpe gjennomgås følgende:

 • Rengjøring av innedel og rensing av register (varmeveksler).
 • Rensing av finfilter og utskifting av mikro/kullfilter.
 • Rengjøring av utedel og rensing av register (varmeveksler).
 • Måling av effekt fra varmepumpen.
 • Kontrollmåling av spenning, strøm og jord.
 • Utskifting av batterier i fjernkontrollen og kontroll av alle funksjoner.
 • Kontroll av festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
 • Kontroll av kondensvannslangen.
 • Sjekk av isolering, spesielt limskjøter og lignende.
 • Lekkasjekontroll av anlegget og kontroll av at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
 • Visuell sjekk av varmepumpeanlegget.
 • Avlese feilkoder.

Les mer på Norsk Varmepumpeforenings nettsider.

F-gass sertifisert tekniker og montør

Dersom du opplever at din varmepumpe har redusert virkningsgrad eller begynner å avgi unormal mengde støy ved bruk, er det på tide å utføre en service. Med regelmessig vedlikehold og service utført av en sertifisert tekniker, kan du være trygg på at eventuelle problemer fanges opp og repareres før større og kostbare slitasjeskader inntreffer.

Kontakt oss for bestilling av service på din Toshiba varmepumpe.