Glødelampen utgår

Allerede den 1. september forbys produksjon og import til EU av alle matte glødelamper og klare glødelamper på 100 W eller mer. Disse lampene får dog fortsatt anvendes og butikkene får selge ut sine gjenværende lagerbeholdninger.

Hele utfasingen skal være gjennomført i september 2012 da produksjon og import av de siste gjenværende 15 W glødelampene forbys. Forbudet vil få stor innvirkning på forbrukernes holdning til innkjøp og kvalitet av lyskilder.

I EU tas det løpende beslutninger som har til hensikt å verne miljøet. Ingen beslutninger har dog tilnærmelsesvis fått samme oppmerksomhet som EU’s Ekodesignkomité sin beslutning om å fase ut den konvensjonelle glødelampen etter et raskt tidsskjema.

Motivet for EU-beslutningen er enkelt – glødlamper er ikke energieffektive.

Av den energi som mates inn blir bare 5 % synlig lys mens resten blir til varme.

Energieffektive alternativer til vanlige lyspærer

  • 15 – 20 % av energiforbruket i en husholdning går til belysning.
  • Positiv energi- og miljøgevinst ved overgang til bruk av ny belysningsteknologi.
  • Mange utfordringer ved valg av nye lyskilder.
  • Tester av ulike erstatningsprodukter for vanlige lyspærer utført i Sverige og Danmark viser at flere produkter ikke holder det de lover i forhold til bl.a. levetid, energisparing, fleksibilitet, lyskvalitet og miljøgifter. M.a.o. stilles det større krav om bevissthet i forhold til kvalitet blant forbrukerne.
  • Mange erstatningsprodukter lar seg ikke dimme.