Forbud mot glødelamper

Forbud mot glødelamper fra 1. september.

Fra 1. september 2012 er det forbudt å importere alle tradisjonelle glødelamper. Men det er lov å selge ut de glødelampene man allerede har på lager.

Første september gjelder nemlig kravene i fase 4 i EU-forordning om økodesign for husholdningslamper. Kravene innebærer at det blir forbudt å importere alle tradisjonelle glødelamper. EU-forordningen gjelder også i Norge fordi den er tatt inn i EØS-avtalen.

– I 2009 ble alle matte glødelamper, samt klare glødelamper på 100 Watt, forbudt å selge i EU- og EØS-området, forklarer Birger Bergesen, leder for energibruksseksjonen i NVE.

– I fjor ble det forbudt å importere 60-Watt-pæren. Nå fra første september gjelder importforbudet alle tradisjonelle glødelamper. Men det er lov å selge ut de glødelampene man allerede har på lager, sier Bergesen. Han understreker at det er produsentene, importørene og forhandlerne/distributørene som har ansvaret for at lyskildene overholder kravene og for å gi den produktinformasjonen som kreves.

– For å sikre en god kvalitet på alternativene til de tradisjonelle glødelampene er det satt krav til funksjonalitet, levetid etc. og krav om produktinformasjon, i tillegg til kravene til energieffektivitet. Neste år til samme tid skjerpes kravene og produktene som omfattes blir flere, sier Bergesen.

Energikravene til boligbelysning er beregnet å spare nesten 40 TWh årlig i EU i 2020.

Les mer om nye krav til lyskilder i boliger her.