Godt merke øker verdien

Fra 1. januar 2010 innføres energimerkeordningen. Ordningen gjør det obligatorisk for alle som skal bygge eller leie ut boliger å få en energiattest. Energimerket vil gi boligen en karakter fra A-G avhengig av hvor energieffektiv den er, på samme måte som for kjøleskap og vaskemaskiner.

Energimerking er en måte å dokumentere boligens energitilstand på. Du fyller ut en selvangivelse om energimerking på internett og får en energiattest for boligen din. Energiattesten er et viktig dokument om du skal selge eller leie ut boligen. Tilsvarende kan du ved kjøp eller leie kreve framleggelse av energiattesten.

Hensikten med merkeordningen er å øke bevisstheten rundt energibruk i bygg og motivere boligeiere til å effektivisere energibruken. Håpet er at energimerket på sikt vil føre til at energiforbruket blir en stadig viktigere del av beslutningsgrunnlaget og prissettingen på fremtidens boliger.

Norges vassdrags- og energidirektorat utsteder energiattesten og fører tilsyn med ordningen.

Regjeringen har foreslått at selger og utleier vil få plikt til å legge frem energiattest. Dette kravet vil tidligst gjelder fra slutten av 2009.

Du kan lese mer om ordningen her